dzismis.com
Kacik Poezji – Eliza Segiet cz. 17
Eliza Segiet , absolwentka studiów magisterskich WydziaƂu Filozofii, studiów podyplomowych Wiedza o Kulturze i Filozofia, Podyplomowe Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze, Studium Literacko Artystycz…