dzismis.com
W obronie Dobrego Imienia Jana Grabowskiego
Oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów wobec bezpardonowego i absurdalnego ataku skierowanego przez Redutę Dobrego Imienia – Polską Ligę przeciw Zniesławieniom wobec naszego kolegi i współpra…