dzismis.com
Antyjudaizm
– przedmurzem antysemityznu Napisal i przyslal Jerzy Klechta Holocaust ma głębokie korzenie. Żaden nie dorównał temu z czasów II wojny światowej. To jest jasne jak słońce. Np.w …