dzismis.com
WSIĄKANIE Z MAĆKIEM
Marian Marzynski Było to 6 kwietnia 1937 roku: Maciek wyszedł pierwszy. Tydzień później – po porodzie kleszczowym, bo nie mieściła mi się głowa – wygramoliłem się ja. Poznaliśmy się 3…