dzismis.com
Antysemityzm w Polsce
w okresie międzywojennym Wraz z odradzaniem się niepodległego państwa polskiego i towarzyszącą temu walką o zagrożony byt polityczny, społeczeństwo coraz częściej ulegało wpływom ksenofobicznej pr…