dzismis.com
ZIOBLIWOŚĆ
Natan Gurfinkiel sąd najwyższy oddalił kasację ministra sprawiedliwości od orzeczenia sądu okręgowego w krakowie o tym, że ekstradycja romana polańskiego do USA, czego domagał się prokurator…