dzismis.com
ROZEJŚĆ SIĘ!
Napisal i przyslal Natan Gurfinkiel śliczna nasza 4-bis RP jest krainą wielorakich swobód. ostatnimy czasy taki zapanował ich dostatek, że słowo inflacja samo pcha się na język i zwykły pan …