dzismis.com
Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami społeczności żydowskiej
Ekscelencjo, Pani Ambasador, Ekscelencjo, Panie Profesorze, Szanowni Państwo Ministrowie, Ekscelencjo, Panie Rabinie, Szanowni Panowie Przewodniczący, Prezesi, Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście, …