dzismis.com
SZTEJTŁ NOWY JORK
Napisal i przyslal Natan Gurfinkiel „pół tuzina kawiarni, gdzie wykładano prasę polską, rusińską, żydowską, niemiecką i zagraniczną”. (z opisania miasta stryj na przełomie XIX i XX w.…