dzismis.com
Wywiad z profesorem Leonardem Neugerem
Prof. Leonard Neuger – historyk literatury i tłumacz, organizator życia naukowego i kulturalnego, autor wielu prac naukowych, krytycznych i eseistycznych, członek międzynarodowych towarzystw …