dzismis.com
MĄDRZYGAŁ
Napisal i przyslal Natan Gurfinkiel jan­kowi korol­kie­wi­czowi gnębi mnie poczu­cie winy wobec czy­tel­ni­ków i sie­bie samego, bo dałem się wessać w tę cen­try­fugę non­sensu, jaką jest zbyt dro­…