dzismis.com
Wiadomosci z Izraela
5 sierpnia 2016 r. około 400 Żydów weszło nad ranem do arabskiej wioski Awarta w Samarii, aby pomodlić się przy grobach Elazara i Itamara, synów arcykapłana Aarona. Pielgrzymi byli eskortowani prze…