dzismis.com
Kacik Poezji ;Anna Grabowska -Goldschmid cz. 14
Anna Grabowska-Goldschmid – ur. 26.09.1969 roku w Paryżu. Studiowała na Sorbonie filozofię i politologię. Na trzecim roku podjęła również naukę na Uniwersytecie Pierre et Marie Curie na kier…