dzismis.com
MARIAN MARZYŃSKI: GORZEJ BY BYŁO, GDYBY PIŁ
Marian Marzysnki Odpi­sa­łem jed­nemu z inter­ne­to­wych nadaw­ców moich uro­dzi­no­wych życzeń: Na moje praw­dziwe uro­dziny spóź­ni­łeś się o 79 lat: 12 kwiet­nia 1937 przy­sze­dłem na świ…