dzismis.com
INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM – WŁASNY NASZ
NATAN GURFINKIEL andrzeju, mistrzu mój i nauczy­cielu oba­wiam się, że droga redak­cja nasza wyświad­czyła ci niedź­wie­dzią przy­sługę, opa­tru­jąc twój tekst o życiu (Andrzej Kora­szew­ski: Infan…