dzismis.com
Wiadomosci z Izraela 13 – 14 kwietnia
13 kwietnia 2016 r. wysoki oficer Sił Obronnych Izraela powiedział, że pomimo osłabnięcia fali terroru, armia obawia się, że może to być cisza przed burzą. „Ta tendencja może się szybko zmien…