dzismis.com
Profile Reunion69 – Jakub Moszkowicz
Pianista.Studia pianistyczne w Polsce Austri i we Włoszech. W Szwecji mieszka od 1969 roku.Występuje na wielu renomowanych scenach a jego występy spotykają się z bardzo przychylna ocena krytyków mu…