dzismis.com
Bilans demograficzny żydowsko-arabski (w granicach linii zielonej oraz w Judei i Samarii)
Bilans demograficzny żydowsko-arabski (w granicach linii zielonej oraz w Judei i Samarii) Wg. dokumentów władz palestyńskich, izraelskiego Biura Statystycznego, Banku Swiatowego, i innych. Podsumow…