dzismis.com
Moj dzionek
Prasa endecka wytykała Tuwimowi żydowskie pochodzenie, nazywając go „gudłajem”, a jego poezję „pachnącą czosnkiem”. W 1926 r. odpowiedział takim wierszem: Mój dzionek…