dzismis.com
Przed pojawieniem się islamu Medyna była żydowskim miastem
Wprawdzie ten fakt nie trafia często na łamy gazet, ale drugie najświętsze miasto świata arabskiego – Medyna – została założona przez plemiona żydowskie. Historia dowodzi, że Żydzi stan…