dzismis.com
Zydzi arabscy – tragedia zamknięta cz. 1
Kartki, żółknące, rozsypujące się. Przez wiele lat pozostawione, przypadkowo, w pudłach nagromadzonych w jednym z wydziałów ministerstwa sprawiedliwości. Nikt nie czyta i nikogo to nie interesuje.T…