dzismis.com
HISTORIA SZEWCA MOJSZE SZNEJSERA. ROBIŁEM BUTY, ODMAWIAŁEM KADISZ
„Nazywam się Mojsze Sznejser. Urodziłem się piątego marca 1920 r. w Łukowie. Mój ojciec nazywał się Dawid Josel. Był szewcem. Matka moja, Szajndla, z domu Sosnowiec. Miałem dwóch braci i jedną sios…