dzismis.com
MIESIAC NISAN 2015 (20.3 – 19.4). SWIATECZNA KOLACJA PESACHOWA
Przyslala Zosia Baraun ‚ MIESIAC NISAN MA TRZY DODATKOWE NAZWY . W TORA JEST OPISANY JAKO PIERWSZY MIESIAC (ROSH HODASHIM) – ALE NIE JEST POCZATKIEM…