dzismis.com
BUTELKOWA REWOLUCJA
Ludwik Lewin Butelka pojawia się późno w epopei wina, ale choć krucha i mało na ogół spektakularna, jest bardzo istotną jej częścią. Przynieś butelkę, wychylim flache, rozwalim flakon – szkło tak p…