dzienniknarodowy.pl
"Ukraińcy boją się przyjmować medale za ratowanie Polaków, bo będą u siebie dyskredytowani i prześladowani" -
W połowie czerwca prezydent nadał pierwsze medale „Virtus et Fraternitas” (Cnota i Braterstwo). To państwowe odznaczenie cywilne zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa. Medal jest nagrodą dla osób zasłużonych w niesieniu pomocy lub pielęgnowaniu pamięci o osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości będących …