dzienniknarodowy.pl
Poseł Gryglas zabronił uczestnictwa w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu przedstawicielom organizacji pozarządowych i odmówił im głosu -
Eksperci i przedstawiciele ambasad opuścili tłumnie posiedzenie, w którym uczestniczył także m.in. Antoni Macierewicz. Poseł Zbigniew Gryglas zabronił uczestnictwa w Parlamentarnym Zespole Trójmorza koordynatorowi strategicznego programu Trójmorza, co wzbudziło stanowczy protest środowisk organizacji pozarządowych. Eksperci i przedstawiciele ambasad opuścili posiedzenie. ********* (18+) LINK do nagrania z kamery zamachowca, który dokonał masakry w meczecie w Nowej …