dzienniknarodowy.pl
Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945–1989 - CAŁA książka ONLINE! -
We wrześniu 1944 r. płk Janusz Iliński, w imieniu polskich władz wojskowych w Londynie, podpisał w Wersalu umowę z dowództwem amerykańskim w Europie o utworzeniu we Francji i w Niemczech polskich oddziałów Labor Service (Służba Pracy) do wykonywania pomocniczych prac technicznych i pełnienia służby wartowniczej. Również we wrześniu 1944 r. brytyjski Departament Jeńców Wojennych w …