dzienniknarodowy.pl
Ordo Iuris w obronie praw rodziców – projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe -
Prawo oświatowe w niewystarczający sposób chroni konstytucyjne uprawnienie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Z tego względu Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy zmieniającej dotychczasowe przepisy. Zgodnie z jego założeniami rodzice mieliby większy wpływ na treści, jakie chcą przekazywać ich dzieciom organizacje zewnętrzne działające w szkołach. . POBIERZ PROJEKT USTAWY Według proponowanych przez …