dzienniknarodowy.pl
Lewacy, muzułmanie i homoseksualiści demonstrowali, by "skasować ONR, MW, RN" [WIDEO] -
Reklama Niewielkie grupki (jedynie w Warszawie zebrało się ok. 200 osób, według organizatorów 2 tysiące) pod wspólnym sztandarem koalicji Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi demonstrowało wczoraj w kilku miastach Polski pod hasłem “Dość rasizmu i faszyzmu!”. – Skandowano m.in. „Solidarność międzynarodowa”, „Solidarność z uchodźcami”, „Warszawa wolna od rasizmu/faszyzmu”, „Każda inna wszystkie równe”, „Polska biała tylko zimą”, „Żaden …