dzienniknarodowy.pl
Joachim Bartoszewicz: Państwo narodowe -
O ustroju państwa można mówić z rozmaitych punktów widzenia. Pospolicie myśli się, że stawiając kwestię ustroju państwa należy odpowiedzieć na pytanie, czy dane państwo ma posiadać ustrój republikański czy monarchiczny. Tak jednak nie jest, a raczej być nie powinno. Monarchia czy republika – to są kwestie dalsze, pochodne i przyjęcie jednej z tych alternatyw nie …