dzienniknarodowy.pl
Chaos komunikacyjny na "gierkówce". W wyniku protestu zablokowana jest trasa. Policja kieruje na objazdy. -
Trwa zaplanowany na kilka godzin protest podwykonawców firmy Salini na drodze krajowej nr1 w pobliżu m. Lubojenka między Radomskiem a Czestochową (woj. śląskie) – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podwykonawcy Salini domagają się uregulowania zaległych i należnych im płatności za prace i usługi. GDDKiA twierdzi, że wina nie leży po stronie urzędu. Stanowisko …