dyktafonografika.com
Guova z nowym numrem | Dyktafonografika
Guova rozpoczeła rok od numeru “Nowy rok, stara ja”. Jest to luźny kawałek opublikowany na jej kanale nie zapowiadający żadnego projektu. Raperka nie zapomniała o …