dyktafonografika.com
DyktaStation #6 | Dyktafonografika
Zapraszam do odsłuchania szóstego wydania muzycznej audycji DyktyStation. W dzisiejszym wydaniu głównie skupimy się na młodych polskich artystach, którzy pokazują nam swoimi produkcjami, że nie …