dyffryntywi.lilydewaruile.com
Croeso i Ddyffryn Tywi / Welcome to Tywi Valley
Rwyf wedi byw yn Nhyffryn Tywi ers tri-deg mlynedd, ac yn yr amser hyn, ysgrifennais sawl stori gyda’u lleoli yn yr ardal. Fan hyn, byddaf yn canolpwyntio ar y storiau hwnnw. Does dim cysyllt…