dydymuscytaty.wordpress.com
Logos, czyli tożsamość i jej dekonstrukcja —-
Logos, czyli tożsamość i jej dekonstrukcja —- Świadomy pęd ku szczęściu, musi być ukierunkowany i poparty mocą (samoograniczenia, samokontroli i samoświadomości) i wiedzą tożsamą z duszą ludz…