dychadziennie.pl
Biur(w)okr(e)acja
Czy jesteś komunistą, katolikiem lub czy ciągniesz kokę uchem, obstawiam, że na dźwięk słowa biurokracja reagujesz odruchem. A to tak samo niesprawiedliwe jak powszechne (chyba). W wielkim skrócie …