dybuk.wordpress.com
Daredevil. Nieustraszony. Tom 1
Człowiek, który nie zna strachu Warto było czekać na ten komiks! Kiedy w roku 1998 zrestartowano serię Daredevil, przenosząc tytuł pod szyld Marvel Knights, który dawał autorom większą swobodę i …