dwiegodzinyprzyjemnosci.pl
Wyższe zwierzęcie
Człowiek pozostaje jednak tylko „wyższym zwierzęciem partycypującym na moment w życiu boskim” poprzez intelektualną aktywność. Jego możliwy zanik jest redukcją człowieka od zwierzęcia. Człowiek ze …