dvorniky.sk
Voľby do NR SR 2020 - Doručovanie žiadostí o voľbu poštou | Obec Dvorníky
Obec Dvorníky zverejňuje informáciu k voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to: v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu …