dvorniky.sk
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - zverejnenie zápisnice | Obec Dvorníky
Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo Voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 25. mája 2019: Zápisnica z volieb do Európskeho parlamentu 2019 (.pdf)