dvorniky.sk
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - zverejnenie zápisnice po 2. kole | Obec Dvorníky
Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v druhom kole volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019. Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zápisnica po 2. kole (.pdf)