dvorniky.sk
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie | Obec Dvorníky
Starosta obce Dvorníky v zmysle Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 ods. 4 vymenúva Martinu Podkopčanovú, trvale bytom Dvorníky 215 za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Dvorníky pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018. Kontakt na zapisovateľku: 033/7320149, 0903842227, Obecný …