dvorniky.sk
Oznámenie o uložení písomnosti - Milan Hanzel | Obec Dvorníky
Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Milan Hanzel, 920 56 Dvorníky. Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel