dvorniky.sk
Informácie o stave projektu | Obec Dvorníky
Aktuálny stav realizácie projektu ku dňu 31.05.2015 Dôležité dátumy: 13.06.2012 – podpis Zmluvy o realizácii projektu 10.10.2012 – konzultačné stretnutie realizátorov projektov Švajčiarskeho mechanizmu v Banskej Bystrici 10.04.2013 – zasadnutie Riadiaceho výboru vo Dvorníkoch 18.06.2013 – odsúhlasenie definitívnej verzie Súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na Národnom kontaktnom bode 19.06.2013 – hodnotenie Ex-ante 02.07.2013 – …