dvironen.co.il
שינוי צבע בשן, הלבנה של שן ויטלית והלבנה של שן שעברה טיפול שורש. בואו נלבן את הסוגיה. - ד"ר דביר רונן
הופעת כתמים על השן, שינוי צבע, גוון או שקיפות יכולים לנבוע עקב סיבות שונות ולכן אופן הטיפול יהיה מותאם לפי האבחנה המדויקת למקרה הייחודי