dvironen.co.il
עקירת השן, ביצוע טיפול שורש מחוץ לפה והשתלתה מחדש - ד"ר רונן דביר
עקירת השן, ביצוע טיפול שורש מחוץ לפה והשתלתה מחדש,היא עדיין פרוצדורה נפוצה במדינות אסיה לצורך שימור שיניים. בעידן השתלים והרפאוה המתגוננת נזנחה כאופציה טיפולית.