dvironen.co.il
טיפול שורש מסתיים בסתימת שורש מעבר לקצה השורש. דיון במשמעויות של מילוי יתר. - ד"ר דביר רונן
מילוי יתר בסיום טיפול שורש מעיד על מצב לא מיטבי מצד אחד אך אינו מעיד על כישלון הטיפול. במאמר זה, אדון על הסיבות, ההשלכות והטיפול במילוי יתר, Over Filling.