dvironen.co.il
חבישת תעלת השורש. החומרים, השיטות והאינדיקציות לביצוע - ד"ר דביר רונן
חבישת התעלה היתה חלק אינטגרלי בעבר האנדודונטי הלא רחוק והיום הפכה להיות מיותרת באנדודונטיה המודרנית. דיון מעמיק בתפקידה של חבישת התעלה...