dv.fyi
Seyakin apa dirimu nanti akan diselamatkanNya?
…seribu topan badai… darimana si pemuka agama tadi mendapat kuasa untuk mengkafirkan seseorang?