dv.fyi
Kuasa dan rasa takut
Rasa takut dan kecil hati kadang membuat kita mengabaikan kuasa yang diberikanNya.